offerraadgivning.dk   |   OFFER   |   VIDNE   |   PÅRØRENDE   |   NYHEDER   |   NYTTIGE LINKS   |   ENGLISH    |  HVEM ER VI   |   HVOR DÆKKER VI 

 

Hvem er vi?

Hvor dækker vi?

 

 

 

 

Hvor dækker vi?

Offerrådgivningen er et supplement til Politiets vejledningsforpligtelser. Borgere i alle politikredsens kommuner kan benytte rådgivningen.

Dette omfatter:

ð  Århus

ð  Randers

ð  Grenaa

ð  Norddjurs

ð  Syddjurs

ð  Odder

ð  Favrskov

ð  Samsø