offerraadgivning.dk   |   OFFER   |   VIDNE   |   PÅRØRENDE   |   NYHEDER   |   NYTTIGE LINKS   |   ENGLISH    |  HVEM ER VI   |   HVOR DÆKKER VI 

 

Offer

Jeg er offer

Har du været udsat for overfald, vold, voldtægt, tyveri eller en ulykke? Så kan det være godt at tale med nogen om, hvordan du har det, og hvad du har været igennem.

Måske skal du have hjælp til at finde en psykolog eller advokat. Måske skal du have hjælp med anmeldelse eller erstatning. Eller måske har du bare brug for en, der hører dig og forstår dig.

Offerrådgivningen støtter dig og hjælper dig godt på vej.